Värväämö logistiikkaratkaisut

Mitä jos resurssien puute ei olisi kasvun esteenä?

Värväämön palveluratkaisuja käyttävät johtavat kotimaiset ja kansainväliset logistiikka- ja tuotantoalan yritykset. Tunnemme monipuolisesti logistiikka- ja tuotantoalojen vaatimukset ja olemme luotettava kumppani tilapäisissä resursointitarpeissa, pysyvämmissä henkilöstöratkaisuissa ja ulkoistuksissa. Palvelumme neljä tukijalkaa ovat optimaalinen ja osaava henkilöstöresurssi, jota ohjaa aina paikallinen terminaalikohtainen työnjohto, tukenaan valtakunnallinen palvelutiimi.

Logistiikka

Autamme optimoimaan työvoimatarpeen tilapäisissä ruuhkahuipuissa ja sijaisuuksissa. Kattavan työntekijäpoolin kautta pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin nopealla aikataululla, lyhyeksi tai pitkäksikin aikaa. Palveluumme sisältyvät työntekijöiden työsuhdeasioiden hoito, palkanmaksu, työterveyshuolto ja vakuuttaminen. Parannamme työn tuottavuutta panostamalla osaavan työvoiman löytymiseen sekä optimoimalla työvoimaresursseja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaamme saavat aina käyttöönsä tarpeenmukaisen henkilöstöresurssin.

Palvelumme veloitetaan pääsääntöisesti tunti-ja suoriteperusteisesti, määritämme asiakkaidemme kanssa tavoitetasot palveluiden kustannus-ja laatumittareiden kehittymiselle. Näitä seuraamme avoimesti ja jaamme yhdessä saavutetut hyödyt tasan.

Ulkoistus ja resursointipalvelut

Parannamme työn tuottavuutta panostamalla osaavan työvoiman löytymiseen sekä optimoimalla työvoimaresursseja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Päivittäistä tekemistä ohjaa yhdessä määritelty palvelulupaus, joka määrittää palvelun sisällön, sen tavoitteet sekä tavat toimia.

Sovitut toimintatavat ja mittarit

Sovittuun palvelulupaukseen pääsemiseksi, olemme yhdessä määritelleet parhaat mahdolliset toimintatavat sekä niiden seuraamisen. Mikäli havaitsemme toimintatavoissa poikkeamia, raportoimme niistä ja kehitämme niitä tarvittaessa. Toimintamme tehokkuutta ja laatua seurataan sovittujen KPI mittareiden kautta

Suoritusperusteinen hinnoittelu ja laatubonukset

Perushinnoitteluperusteena voi olla esimerkiksi käsitellyt yksiköt tai kilot. Toivomme yhteistyöhön liitettäväksi myös laatubonusjärjestelmiä, jotka kattavat myös osaltamme henkilöstömme.

Resurssipoolit

Ylläpidämme asiakaskohtaisia henkilöstöresursseja ja alueellisia osaajapooleja, joista asiakkaamme saavat aina tarpeen mukaisen henkilöstöresurssin käyttöönsä ja työntekijät toivomansa määrän työtä. Resursointiratkaisussa asiakas ulkoistaa minimi- tai keskimääräisen tason ylittävän henkilöstötarpeen resursoinnin.

Operation room 24/7

 

Operation Roomin tehtävänä on varmistaa riittävä henkilöstöverkosto asiakkaidemme käyttöön. Operation Room koostuu myynnin, HR:n sekä logistiikan ammattilaisista. Henkilökuntamme työskentelee 24/7 varmistamassa asiakkaidemme tarpeiden toteutumisen. Operation Room käytännössä varmistaa asiakkaan tarpeet ja lähtee tekemään toteutussuunnitelmaa tarpeiden pohjalta. Asiakkaan tiloissa toimivat työhön osallistuvat esimiehet johtavat omalla esimerkillään työntekijöitämme entistä parempiin tuloksiin sekä yhdessä asiakkaan kanssa kehittävät yhteistyön laatua ja tuloksia. Esimiehet valitsevat parhaat työntekijät, jotka Operation Room on valinnut ryhmähaastatteluun.

 

Uusi työpaikka Värväämöltä

Vuoden jokaisena päivänä sadat työntekijämme lunastavat asiakaslupauksemme ja ylläpitävät hyvää tekemisen meininkiä! Haemme jatkuvasti logistiikka- sekä muiden tuotantoalan ammattilaisia ja alasta kiinnostuneita kauttamme töihin varasto-, terminaali- ja kuljetusalan tehtäviin. Värväämö tarjoaa mahdollisuuden uusiin haasteisiin sekä ammatilliseen kehittymiseen koulutusohjelmiemme avulla.

Logistiikka

Värväämön logistiikka- ja resursointiratkaisuiden neljä tukijalkaa ovat optimaalinen ja osaava henkilöstöresurssi, jota ohjaa aina paikallinen terminaalikohtainen työnjohto, tukenaan valtakunnallinen palvelutiimi.

Työn tuottavuus kasvussa

Parannamme työn tuottavuutta panostamalla osaavan työvoiman löytymiseen sekä optimoimalla työvoimaresursseja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaamme saavat aina käyttöönsä tarpeenmukaisen henkilöstöresurssin. Tarvittaessa voimme osallistua myös työnjohtoon, työhön osallistuvien palveluesihenkilöiden avulla. 

 

Tunti- ja suoritehinnoittelu

Palvelumme veloitetaan pääsääntöisesti tunti-ja suoriteperusteisesti, määritämme asiakkaidemme kanssa tavoitetasot palveluiden kustannus-ja laatumittareiden kehittymiselle. Näitä seuraamme avoimesti ja jaamme yhdessä saavutetut hyödyt tasan.

 

Optimaalinen ja osaava resursointi

Optimaalinen ja osaava henkilöstöresurssi on yksi neljästä Värväämön logistiikkaratkaisujen keskeisistä toiminnoista. Ylläpidämme asiakaskohtaisia ja alueellisia osaajaresursseja, josta asiakkaamme saavat aina tarpeen mukaisen henkilöstöresurssin käyttöönsä. 

 

Valtakunnallinen palvelutiimi

Tiimi tukee paikallisia esimiehiä työntekijöiden löytämisessä, resurssien suunnittelussa, HR-tehtävissä sekä palkkahallinnossa. Logistiikka- ja resursointipalveluidemme asiakkaille on lisäksi 24/7 päivystys, jolla varmistetaan vuoden jokaisena päivänä. 

 

Paikallinen työnjohto

Esimiehet tekevät kiinteää yhteistyötä asiakkaiden työnjohdon kanssa, jotta yhdessä sovitut tavoitteet saadaan ylitettyä päivittäin. Asiakaskohteen koosta riippuen esimiehiä on tarpeenmukainen määrä ja tarvittaessa jokaisessa vuorossa on oma tiimivetäjä, joiden esimiehenä toimii palveluesimies.

 

VÄRVÄÄMÖ Logistiikkaratkaisut

Suorat yhteystiedot

Värväämö ja värväämöläiset haluavat muuttaa työnvälitystä ja koko työelämää inhimillisempään suuntaan. Meillä jokainen kohdataan ihmisenä, kahvikupin ääressä. Värväämme töihin logistiikan, rakennusalan ja teollisuuden osaajia. Teemme henkilöstövuokrausta ja suorarekrytointeja.

Harri Haukka

Harri Haukka

Palvelujohtaja

044 599 7445
harri.haukka@varvaamo.fi

Raija Raumonen

Raija Raumonen

HR-koordinaattori

0400 831 802
raija.raumonen@varvaamo.fi