Kevytyrittäjyys on kekseliäs ratkaisu työttömyyteen. Millaisia asioita tulee ottaa huomioon kun ryhtyy kevytyrittäjäksi työttömänä ollessa? Kuinka työttömyysturva ja kevytyrittäjä sopivat yhteen? 

Työttömyys ja kevytyrittäjä

Kevytyrittäjäksi kannattaa ryhtyä myös työttömänä. Yli 2 viikkoa kestävän yritystoiminnan aloittaminen työttömyyden aikana ei vaikuta TE-toimiston tekemään yrittäjän pää- tai sivutoimisuusarvioon, koska TE-toimisto ei arvioi yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta 4 ensimmäisen kuukauden aikana. Tämä helpottaa kynnystä lähteä kokeilemaan kevytyrittäjyyttä. Voit siis tehdä neljä ensimmäistä työttömyyskuukautta töitä kevytyrittäjänä niin paljon kuin pystyt. Huomioithan, että työttömyysetuuden maksaja (Kela tai kassa) saattaa kuitenkin sovitella työttömyysetuuden määrää yritystoiminnan kauttasi tulleiden tulojen perusteella.

Neljän ensimmäisen työttömyyskuukauden jälkeen arvioidaan, onko toimintasi pää- vai sivutoimista. Jos sinut katsotaan sivutoimiseksi yrittäjäksi, jolloin työsi on vähäistä ja pystyt vastaanottamaan muita töitä, olet oikeutettu soviteltuun työttömyysetuuteen. Sinulla on siis mahdollisuus saada siltä ajalta rahaa, jolloin et ole tehnyt töitä.

Kevytyrittäminen siis kannattaa myös työttömänä.

Mitä työttömyysetuuksia on?

1. Peruspäiväraha

Peruspäiväraha on Kelan maksamaa etuutta. Se edellyttää työssäoloehtojen täyttymistä eli sinun tulee olla aikaisemmin ollut työelämässä tai täyttää yrittäjän työssäoloehto. Peruspäivärahaa maksetaan maksimissaan 400 päivän ajan. Jos aikaisempi työurasi on yhteensä kestoltaan alle 3 vuotta, peruspäivärahaa saa enintään 300 päivältä.

2. Ansiosidonnainen päiväraha

Ansiosidonnaista päivärahaa ei maksa Kela vaan oma työttömyyskassasi, johon liittyminen on vapaaehtoista. Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja henkilön palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Ansiosidonnaiseen päivärahaan ovat oikeutettu työttömyyskassojen jäsenet. Jäsenten tulee maksaa omalle kassalleen vuosittain jäsenmaksut.

3. Työmarkkinatuki 

Työmarkkinatuki on Kelan maksama etuus, johon vaikuttaa omat tulot, ja joissakin tapauksissa myös vanhempien tulot. Työmarkkinatukea myönnetään muutamalla ehdolla:

  • kun olet ensi kertaa tulossa työmarkkinoille, esimerkiksi koulun jälkeen
  • olet saanut peruspäivärahaa maksimimäärän, jonka jälkeen siirryt työmarkkinatuen piiriin

Saako kevytyrittäjä peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista?

Peruspäivärahan tai ansiosidonnaisen päivärahan saaminen edellyttää, että kevytyrittäjänä toimiessasi työsi on vähäistä ja aikaisemmasta palkkatyöstäsi on kertynyt työssäoloehtoa. Olet siis ollut vähintään 6 kuukautta palkkatöissä ennen työttömyyden alkua edeltäneen 28 kuukauden aikana ja tehnyt keskimäärin vähintään 18 tuntista työviikkoa. Muista, ettei kevytyrittäjänä toimiminen kerrytä työssäoloehtoa palkansaajan kassalle. Palkansaajan ja yrittäjien kassojen sivuilta saat lisää tietoa aiheesta. Jos työssäoloehtosi ei täyty voit silti olla oikeutettu Kelan antamaan työmarkkinatukeen, jolloin saat taloudellista turvaa kun työmääräsi on vähäistä.

Miten haen työttömyysetuutta? 

1. Ilmoittaudu TE-toimistolle työnhakijaksi
2. TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle ja Kela tekee päätöksen oikeudesta työmarkkinatukeen.

Lisää tietoa saat TE-toimiston sivuilta: https://www.te-palvelut.fi/erikoissivut/ukk-tyoantajille-ja-yrittajille

Työttömyysturva yrittäjillä pandemian aikana?

Normaalissa olosuhteissa vain sivutoimiset yrittäjät voivat saada työttömyysturvaa soviteltuna.
Tällä hetkellä päätoimiset yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea, vain jos liiketoiminta on heikentynyt viruspandemian vuoksi. Väliaikainen työttömyysturva koskee kaikkia päätoimisia yrittäjiä ja yhtiömuodolla ei ole väliä.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että päätoiminen työskentely on päättynyt, muuttunut sivutoimiseksi tai yritystoiminnan kautta saatu tulo on alle 1 089,67 euroa kuukaudessa. Laki on voimassa 30.6.2021 asti.

Kevytyrittäjänä otat työttömyysajastasi kaiken hyödyn irti

Kuka tietää jos kevytyrittäjyydestä tuleekin pitkäkestoinen ura! Kevytyrittäminen työttömänä on oiva tapa kerryttää toimintaa CV:seen. Kaikki työkokemus auttaa eteenpäin työnhaussa. Eikä aktiivisuus työttömyysaikana ole mielellekään pahitteeksi.

Hyvällä tuurilla toimeksiantajasi voi tilata sinulta pidempiaikaista työpanosta. Kevytyrittäjyys mahdollistaa useita erilaisia projekteja, jopa samanaikaisesti. Kevytyrittäjänä toiminiminen sopii hyvin niille, jotka pitävät vaihtelusta; tehdä erilaisia työkeikkoja ja vaihtaa työympäristöä. Kevytyrittäjyydessä on vapaus tehdä töitä niin paljon kuin haluaa.