Laskutuspalvelun käyttäjä on usein kevytyrittäjä. Työttömyysturvalaki ei tunne sanaa ”kevytyrittäjä”, tämän vuoksi työttömyysturvassa kevytyrittäjä katsotaan lähtökohtaisesti yrittäjänä. TE-toimisto arvioi työmääräsi perusteella oletko sivutoiminen vai päätoiminen yrittäjä. Jos yritystoimintasi työllistää sinua paljon ja se estää sinua vastaanottamasta kokoaikatöitä muualta, olet tässä tilanteessa päätoiminen yrittäjä. Toimiessasi päätoimisena yrittäjä et ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Mikäli työsi on vähäistä, voidaan sinut katsoa sivutoimiseksi yrittäjäksi. Jos TE-toimisto katsoo sinun työskentelevän sivutoimisesti, työskentely sivutoimisena yrittäjänä ei ole este työttömyysetuuden maksuun ja työttömyysetuutta voidaan maksaa soviteltuna. Liiketoiminnastasi saadut työtulot vähentävät työttömyysetuuden määrää.

Olenko sivu- vai päätoiminen yrittäjä?

Aloittaessasi uuden yritystoiminnan työttömänä, voit työskennellä yrittäjänä 4 kuukautta, jolloin Te-toimisto ei sinä aikana arvioi yrityksen sivu- tai päätoimisuutta. Neljän kuukauden jälkeen TE-toimisto arvioi, onko yrittäjyys päätoimista tai sivutoimista, minkä perusteella arvioidaan työttömyysetuuden saaminen. Yrittäjyys katsotaan sivutoimiseksi seuraavissa tilanteissa:

1. Pystyt vastaanottamaan työttömänä työnhakijana kokoaikaista työtä muualta

2. Työmäärä on vähäistä Kela tai työttömyyskassa arvioi loppupeleissä, onko työttömyysetuuden maksamisen edellytykset kunnossa.

Työssäoloehdon täyttäminen on keskeisin edellytys peruspäivärahan maksamiselle. Työmarkkinatukea voi hakea Kelalta, mikäli työssäoloehto ei täyty. Kevytyrittäjä/laskutuspalvelun käyttäjä on yrittäjä, minkä vuoksi kevytyrittäjän tekemää työtä ei voida hyväksyä tavallisen palkansaajan työssäoloehtoon. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että työssäoloehto kassassa täytetään aikaisemmalla työsuhteella, jotta voit saada ansiosidonnaista päivärahaa palkansaajien työttömyyskassasta. Eri tyyppiset työttömyysetuudet:

  • työmarkkinatuki 32,40 € päivä Haetaan, jos et ole täyttänyt työssäoloehtoa
  • peruspäiväraha 32,40 € päivä Haetaan, kun et ole työttömyyskassan jäsen, mutta olet täyttänyt työssäoloehdon
  • ansiosidonnainen päiväraha 32,40 € päivä + henkilökohtainen ansio-osa Haetaan, kun olet työttömyyskassan jäsen ja olet täyttänyt työssäoloehdon

Mitä työssäoloehdon täyttäminen tarkoittaa?

Työssäoloehdolla viitataan siihen aikaan, jolloin olit työsuhteessa ja palkansaajana ennen työttömyyttä. Palkansaajana työssäoloehto täytetään mm. seuraavalla ehdolla: 28 kuukauden aikana on työskennelty 26 kalenteriviikkoa ja mukaan voidaan laskea kalenteriviikot, jolloin olet työskennellyt vähintään 18 tuntia. Jos olet kiinnostunut kevytyrittäjyydestä, liity Poolin käyttäjäksi.