Kevytyrittäjyys on hyvä tapa lähteä kokeilemaan yritystoiminnan aloittamista. Kevytyrittäjänä saa kokemusta asiakkaiden hankkimisesta ja heidän kanssaan toimimisesta. Myyntitoiminta ja esimerkiksi tarjousten tekeminen tulee tutuksi. Kevytyrittäjä ei joudu maksamaan kiinteitä hallinnollisia kuluja ja toiminta on muutenkin joustavampaa. Mutta mikäli on valmis sitoutumaan yritystoiminnan pyörittämiseen edes sivutoimisesti, niin yritystoiminnassa on monia etuja. Käymme tässä artikkelissa läpi seikkoja, jotka on hyvä huomioida, jos aikoo siirtyä kevytyrittäjästä varsinaiseksi yrittäjäksi.

Alarajahuojennus tukee pienyrittäjää

Arvonlisäveron alarajahuojennus on merkittävä kädenojennus pienille yrittäjille, ja voi esimerkiksi tehdä sivutoimisesta yrittämisestä hyvin kannattavaa.  Arvonlisäveron alarajahuojennus tarkoittaa sitä, että pienen yrittäjän ei tarvitse tilittää perimiään arvonlisäveroja valtiolle 15 000€ liikevaihtoon saakka.

Yleisellä arvonlisäverokannalla 24% huojennus voi siis tarkoittaa jopa 3600€:n arvoista etua tilikaudessa. Tietyssä mielessä voidaankin ajatella, että pienen yrityksen tulovirrat ovat suhteessa 24% suuremmat kuin isommilla yrityksillä. Mikäli yritys veloittaa asiakkailtaan enemmän kuin 15 000€ liikevaihtoa, mutta kuitenkin vähemmän kuin 30 000€, niin yritys saa pitää osan perimistään arvonlisäveroista. Tässä tapauksessa alarajahuojennus lasketaan kaavalla:

“arvonlisävero –  ((liikevaihto – 15 000 e) x arvonlisävero)) / 15 000 e”

Voit laskea summan myös suoraan verottajan laskurilla, jolloin saat tuloksen helposti ja nopeasti. Alarajahuojennuksen suoma etu voi olla tärkeässä osassa yrityksen liiketoiminnan aloittamista: tuki lisää kassavirtoja, kunnes toiminnan saa kasvatettua muuten kannattavaksi.

Aloittavan yrittäjän muut tuet

Yritystoiminnassa tulovirrat harvoin alkavat juosta heti kun yritys perustetaan. Sen takia valtio tukee aloittavia yrittäjiä eri tavoin. Ennen yrityksen perustamista voi hakea neuvoja sekä konsultaatiota uusyrityskeskuksilta, ja aloittanutta yrittäjää tuetaan rahallisesti. Yrityksen voi perustaa esimerkiksi työttömyysetuutta saavana työttömänä, tai joissain tapauksissa opiskelijanakin. Kannattaa tarkistaa oman tilanteen yksityiskohdat TE-toimiston kanssa.

Yleisin rahallinen etu aloittavalla yrittäjällä on starttiraha. Starttiraha on noin reilun 700€:n arvoinen etuus kuukaudessa, ja se on tarkoitettu turvaamaan yrittäjän oma toimeentulo. On hyvä huomata, että starttirahaa ei pääsääntöisesti myönnetä, jos päätoiminen yritystoiminta on jo käynnistynyt ennen kuin starttirahan myöntämisestä on tehty päätös. Kun suunnittelet yritystoimintaa ja starttirahan hakemista, ota ensin yhteyttä Yritys-Suomi-puhelinpalveluun, jonka yritysneuvojat neuvovat ja ohjeistavat sinua yritystoiminnan perustamisessa ja starttirahan hakemisessa. Ole myös yhteydessä TE-toimistoon jo suunnitellessasi yritystoiminnan aloittamista.

Kun yritystoiminta on alkanut, niin yrittäjänä voit myös ottaa hyödyn yritystoiminna tarjoamista luontoiseduista, kuten  puhelinedusta ja kulttuuri- sekä urheiluedusta. Mikäli olet kasvattamassa yritystäsi suuremmaksi kuin yhden henkilön yritykseksi, niin Suomessa esimerkiksi Business Finland ja ELY-keskus tarjoavat rahoitusta ja tukea yritystoiminnan kehittämiseksi. Erityisesti jos liiketoimintaan liittyy kansainvälisyyttä ja teknisiä innovaatioita.

Yrittäjän eläkevakuutus

Yrittäjä kerryttää eläkekassaansa maksamalla yrittäjän eläkevakuutusta, eli YEL-vakuutusta. Samaan tapaan kuin palkansaaja kerryttää eläkekassaansa palkasta vähennettävillä TYEL-maksuilla. YEL on kuitenkin hieman erilainen säästöinstrumentti kuin palkansaajan eläkemaksut.

YEL-vakuutuksen veloitus perustuu nostetun palkan sijasta ilmoitettuun työtuloon. Työtulo tarkoittaa tässä yhteydessä summaa “jonka maksaisit jollekin toiselle henkilölle saman työn tekemisestä”. Eli vaikka nostaisit 30 000€ palkkaa, niin mikäli voisit palkata toisen henkilön tekemään saman työn 15 000€ summalla, niin voit ilmoittaa työtulona tämän 15 000€, jonka pohjalta eläkevakuutusmaksun suuruus sitten määräytyy. Tällä tavalla halutaan välttää perimästä maksua yritystoiminnan tuomasta lisäarvosta, ja kohdistaa maksun peruste teoreettiseen työmäärään.

Pienyrittäjän ei kuitenkaan välttämättä tarvitse ottaa eläkevakuutusta, mikäli vuoden aikana ilmoitettava työtulo jää alle 8000€. Tällöin pienyrittäjä voi saada hyvin merkittävän osan liikevaihdostaan suoraan käteen, ja vapautus eläkemaksuista voi olla tärkeä tekijä aloittavan yrityksen kassavirtoja suunnitellessa.

Monet yrittäjät maksavat YEL-vakuutusta pienimmän mahdollisen mukaan, ja kerryttävät eläkesäästöjä omien sijoitusten kautta. Tausta-ajatus tässä on, että monet turvallisetkin sijoituskohteet antavat paremman tuoton eläkekassalle kuin virallinen YEL-vakuutus. Tällöin on kuitenkin tärkeä huomata, että eläkekassan lisäksi myös yrittäjän sosiaaliturva perustuu YEL-maksuille. Mikäli maksaa pientä YELiä, niin silloin saa ainoastaan pientä päivärahaa esimerkiksi sairasloman tai vanhempainvapaan aikana. Viimeisen vuoden koronapandemian aikana pieni YEL onkin kostautunut monelle yrittäjälle.

YEL-vakuutuksia tarjoavat monet eri yhtiöt, mutta koska YEL on lakisääteinen, niin käytännössä kaikkien yhtiöiden vakuutukset ovat samanhintaisia. Eri yhtiöillä voi olla tarjolla erilaisia lisävakuutuksia ja asiakasetuuksia, joilla yhtiöt erottuvat toisistaan. Näihinkin kannattaa aloittavan yrittäjän perehtyä.

Mitä huomioida, kun siirtyy kevytyrittäjästä yrittäjäksi

Kevytyrittäjyyden merkittävä etu on se, ettei se vaadi samanlaista sitoutumista kuin yritystoiminta. Kevytyrittäjyydessä harvemmin myöskään on kiinteitä kustannuksia.

Yrityksen perustaminen itsessään ei maksa juuri mitään. Osakeyhtiön rekisteröinti maksaa vain 275€, eikä nykyään tarvita mitään muuta aloituspääomaa. Mutta jokaisen yrityksen pitää hommata ainakin pankkitili, ja kaikella todennäköisyydellä myös osaava tilitoimisto tekemään kirjanpitoa (yrittäjän on harvoin järkevää lähteä opiskelemaan kirjanpitoa vain oman yrityksensä kirjanpidon tekemistä varten). Vaikka yritystoiminta olisi pientä, tai käytännössä kokonaan pysähtynyttä, niin raportointivelvollisuus viranomaisille säilyy. Tilitoimistosta ja pankkitilistä kannattaa laskea pienellekin yritykselle jo 70-150€ kuluja per kuukausi riippuen toiminnan luonteesta.

Yrityksen lopettaminen ei myöskään ole aivan yksinkertaista. Yrityksen lopettaminen vaatii usein pitkän aikajänteen ja suhteellisen paljon paperihommia. Usein onkin kannattavaa varata muutamia satoja euroja esimerkiksi tilitoimistolle, joka voi tehdä paperityöt puolestasi.

Yritystoiminnassa on siis pieniä kiinteitä kuluja, eikä yritystoimintaa voi lopettaa “tuosta noin vaan”, joten yritystä ei pitäisi perustaa harkitsemattomasti. Pahimmillaan aloittava yrittäjä voi päätyä kerryttämään verovelkaa, joka voi joissain tapauksissa langeta suoraan yrittäjän itsensä maksettavaksi. Siksi onkin hyvä hankkia osaava tilitoimisto taustalle, jotta heiltä voi hakea tukea yritystoiminnan haastetilanteissa.

Nykyään on hyvä huomata, että osa-aikainen yrittäjä on oikeutettu työttömyysturvaan, toimii hän sitten kevytyrittäjänä, toiminimiyrittäjänä tai vaikkapa osakeyhtiöyrittäjänä. Olennaisinta on, että yritystoiminta ei estä yrittäjää ottamasta vastaan kokoaikaista työtä. TE-toimisto tekee aina tapauskohtaisesti tulkinnan siitä, että onko yrittäjyys este kokoaikaisen työn vastaanottamiselle, vai voidaanko yrittäjälle maksaa työttömyysetuutta.

Yhteenveto yrityksen perustamisesta

Oli tilanteesi mikä tahansa, niin voit perustaa yrityksen helposti. Starttiraha turvaa yrittäjän toimeentulon ensimmäiset puoli vuotta, tai mahdollisesti koko ensimmäisen vuoden. Vuodessa toiminta on jo todennäköisesti saatu sille tasolle, että liikevaihtoa alkaa syntymään ihan kohtuullisesti.

Pienikin liikevaihto voi riittää yrittäjälle miellyttävään elämään, mikäli hän saa pitää itsellään arvonlisäveron, eikä hänen tarvitse maksaa eläkemaksuja. Tuloveroprosenttikin on pieni, joten jos yritys ei joudu maksamaan suuria kiinteitä kustannuksia, niin yrittäjä voi saada lähes kaiken laskuttamansa rahan suoraan käyttöönsä.

Yritystä perustaessa on hyvä huomata, että toiminnan pyörittämiseen liittyy vähintään pieniä kiinteitä kuluja, joten ennen kuin toiminnan aloittaa, on hyvä varmistaa etukäteen ainakin pieni määrä sisään tulevaa kassavirtaa. Ennen yrityksen perustamista on myös hyvä olla yhteydessä Yritys-Suomi-puhelinpalveluun ja omaan TE-keskukseen, sekä tehdä starttirahahakemus.

Starttirahahakemuksen yhteydessä joutuu laatimaan kevyen liiketoimintasuunnitelman sekä tekemään erilaisia liiketoimintaan liittyviä laskutoimituksia. Vaikka suurin osa starttirahahakemuksista hyväksytään suuremmitta ongelmitta, niin hakemuksen tekoon kannattaa käyttää aikaa: vaadittavat suunnitelmat auttavat myös varsinaisen yritystoiminnan suunnittelua merkittävästi. Voit pyytää tukea hakemuksen kanssa esimerkiksi uusyrityskeskukselta tai tilitoimistoltasi. Tilitoimisto kannattaa etsiä viimeistään siinä vaiheessa, kun yritys on perustettu ja rahaliikenne alkaa virrata: kirjanpito on parasta tehdä alusta saakka kunnolla ja oikeilla taloushallinnon työkaluilla, koska virheiden korjaaminen myöhemmin voi tulla kalliiksi.

Tsemppiä liiketoimintaanne yrittäjät ja kevytyrittäjät!

Artikkelin kirjoittaja on tilitoimisto Select Financial Services Oy:n markkinointipäällikkö ja liiketoimintakonsultti Arttu Talvitie. Mikäli tarvitset osaavaa ja konsultoivaa tilitoimistoa, niin ota yhteyttä. Select hoitaa kaiken mahdollinen taloushallinnon ja kirjanpidon saralla, aina kryptovaluutoista rahoitushakemuksiin.