Ihan(a) kamala YEL.

Toimiessasi kevytyrittäjänä laki katsoo sinut yrittäjäksi. YEL:in maailma voi olla yksi sekava viidakko, mutta ei hätää, vaikka Pooliei voi ottaa puolestasi yrittäjän eläkevakuutusta, haluamme kuitenkin auttaa kaikissa YELiin liittyvissä asioissa. Yrittäjänä olet itse vastuussa yrittäjän eläkevakuutuksestasi.

Yrittäjän eläkevakuutus, tuttavallisemmin YEL tulee ajankohtaiseksi, kun seuraavat ehdot täyttyvät kohdallasi.

  • Olet 18-67-vuotias kevytyrittäjä
  • Toimintasi on jatkunut yhtäjaksoisesti neljä kuukautta
  • Verotettava tulosi on yli 7958,99 euroa (2020)

Mikäli nämä ehdot eivät kohdallasi täyty sinun ei tarvitse ottaa YEL-vakuutusta.

Yrittäjän eläkevakuutuksen mukaan lasketaan tiettyjä Kelan etuuksia. Nämä etuudet ovat:

  • Vanhuuseläke
  • Varhennettu vanhuuseläke
  • Työkyvyttömyyseläke
  • Perhe-eläke

YEL-alaiselle kevytyrittäjälle karttuu eläkettä 1,5% työtulosta vuodesta. Lisäksi YEL:n mukaan määräytyy myös vanhempainraha, sairaspäiväraha sekä perhe-eläke.

Kyse ei ole siis mistään pikkujutusta.

YEL-vakuutuksen maksuprosentti on kaikissa vakuutusyhtiöissä sama. Vakuutus lasketaan työtulosta. Karvalakkisääntönä voidaan ajatella, että työtulolla tarkoitetaan palkkaa, jota maksetaan ulkopuoliselle työntekijälle samasta työpanoksesta, jonka itse tekisit. Kevytyrittäjillä työtulo katsotaan maksettavasta maksusuorituksesta tilityslaskelmasta.

Miten YEL eroaa TYEL:stä

Kun katsomme prosentteja, YEL ja TYEL ovat samaa luokkaa (n. 25%). Erona on, että yrittäjänä olet itse vastuussa sosiaaliturvastasi.  Molempien mukaan maksetaan samat etuudet.

YEL-maksu on vuonna 2019 25,1% vuosituloistasi. Uutena yrittäjänä olet oikeutettu alempaan maksuun 18,8% vuosituloistasi ensimmäiseltä 48 kuukaudelta YEL:iin siirtymisestäsi.

YEL-vakuutus, kenelle?

YEL-vakuutus on henkilökohtainen ei yrityskohtainen. Vaikka sinulle olisi kymmenen eri yritystä, maksat vain yhtä YEL-vakuutusta. Toimiessasi kevytyrittäjänä Poolin kautta voit laskuttaa saman palvelun kautta useita eri yrityksiä ja eri toimialoja. Vain taivas on rajana.

Tulojaa voi olla hankala ennakoida, onneksi YEL:n voi ottaa takautuvasti 6kk ajalta, kun YEL:n ehto on täyttynyt.

Yrittäjän työttömyysturva

Niin ihanaa kun työnteko onkin – voi joskus tulla tilanteita, jolloin töitä ei ole tarjolla.
YEL:n alaisena yrittäjänä voit liittyä yrittäjien työttömyyskassaan, mikäli vuositulosi ylittävät 12 816 euroa.

Mitä jos laskutettava työ loppuu? 

Jos tulee tilanne, että asiakasprojekti päättyy eikä ole tulossa uusia, niin YEL-vakuutuksen voi keskeyttää. Kun tilanne muuttuu ja on laskutettavaa työtä, YEL:n voi ottaa takaisin.